Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Project

Spectaculaire veranderingen door heraanleg Scheldekaaien

Eind augustus is de eerste fase van de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen gestart. De kaaien ondergaan hierdoor een fikse transformatie, met onder andere een nieuwe waterkering op het Zuid, plaats voor sport, spel en groen en de toevoeging van een stedelijk strand.

De eerste fase pakt een gebied van 900 meter tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat aan. Dit is de eerste van zeven deelgebieden van het Masterplan Scheldekaaien, ook wel het Kaaienplan. Deze fase loopt van september tot november 2017.

Ingrijpende veranderingen

In deze periode wordt de parking met inrit bij de Scheldestraat verplaatst naar een tijdelijke parking ter hoogte van de Fortuinstraat, zonder verlies van capaciteit. Hangar 13 op de Ledeganckkaai en hangar 15 op de Cockerillkaai worden afgebruiken, terwijl hangar 19 op de Plantinkaai wordt ontmanteld en verhuist naar Spoort Oost. Zodra deze fase eindigt, wordt de kaaizone tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat volledig afgesloten als werfzone, al blijft de rijweg open.© PROAP


In de daaropvolgende drie fases worden de meest ingrijpende veranderingen gerealiseerd. Het gaat dan om de aanleg van een groen park met dijk en wandelpad, een speeltuin, multifunctionele sportzones een was- en overslagplaats voor veegwagens een stedelijk plein bij de Zuidesluis, een hondenloopzone en restauratie van het havenhekwerk. De aanleg van de kaaivlakten en het stedelijk strand vindt plaats tussen september 2018 en voorjaar 2019.  

Uniek voor Vlaanderen

Tegelijkertijd worden er stabilisatiewerken uitgevoerd om aan de moderne veiligheidsnormen van waterkering te kunnen voldoen. Volgens projectingenieur Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal NV gebeurt dit op een voor Vlaanderen unieke wijze. Er komt een groene, glooiende dijk die 2,25 meter boven de blauwe steen op de kade uitkomt. De huidige waterkering wordt afgebroken.© PROAP


De planning is dat in het voorjaar van 2019 de werkzaamheden afgerond zijn. Meer informatie over het project leest u op
de Gazet van Antwerpen.

Deel dit artikel