Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Project

Partou, Spelen in 't Groen

Partou was op zoek naar een landelijke partij die lokaal kennis en kunde kan bieden; zowel op het gebied van realisatie en onderhoud, maar ook als adviseur in de groene speelruimte. Hierdoor wordt de omgeving onderdeel van het pedagogisch beleid van de organisatie.

Pedagogische visie
BTL richt, volgens Spelen in ’t Groen, terreinen bij Partou-kinderdagverblijven in heel Nederland in. De inrichting van de tuinen is tot stand gekomen op basis van de pedagogische visie van Partou. Dit is vastgelegd in een draaiboek dat door BTL ontwikkeld is. In dit draaiboek wordt ingegaan op het te doorlopen proces van idee naar ontwerp, gevolgd door realisatie en onderhoud / beheer.

Ontwerp en aanleg
Bij het ontwerpen en aanleggen wordt rekening gehouden met specifieke wensen van de locatie, waarbij de inrichting wordt afgestemd op de verschillende soorten (doelgroepen) van kinderopvang (dagopvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang). Hiervoor zijn accenten ontwikkeld, die worden toegepast op meerdere kinderdagverblijven: Kunst & Cultuur, Sport & Spel en Natuur & Techniek.

Onderhoud
Met ingang van maart 2013 voert BTL op grote schaal het onderhoud van de tuinen uit. Dit betreft werkzaamheden zoals schoffelen, grasmaaien, snoeien en knippen van hagen. Daarnaast voert BTL ook de jaarlijkse veiligheidsinspecties van spelaanleidingen en speeltoestellen uit evenals het verversen van zandbakzand.

Eén contactpersoon
BTL werkt rechtstreeks in het systeem waarin o.a. meldingen behandeld worden die gerelateerd zijn aan de buitenruimte. Deze meldingen worden via één contactpersoon behandeld die zorgt voor verdere verdeling binnen BTL. De landelijke dekking van BTL is cruciaal. Via één contactpersoon zijn we binnen zeer korte tijd aanwezig op iedere willekeurige locatie in Nederland.

 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel