Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Project

Meer regen? Meer creativiteit!

De droge zomer van 2018 ligt bij iedereen nog vers in het geheugen. Net als lokale, soms hevige regenbuien, is het een signaal dat de klimaatverandering zich laat voelen. Die buien stoppen kan niet zomaar, ons aanpassen is de enige optie die we hebben. En dat kan best veel nieuwe kansen creëren.

Nog elke dag nemen we in Vlaanderen 6 hectare open ruimte in, waarvan 2,5 hectare met verharding. Regenwater krijgt daardoor alsmaar minder de kans om in de bodem te dringen. Dat leidt enerzijds tot verdroging van de bodem en anderzijds stijgt het risico op wateroverlast. Ruimte geven aan water is dus de boodschap.

Groenblauwe verbindingen

Steden en gemeenten worden aangemoedigd om werk te maken van een hemelwaterbeleid. Aquafin heeft al voor ruim 25 lokale besturen een hemelwaterplan opgemaakt. Daarin koppelt het theoretische modellen met digitale terreinmapping en veldwerk om een realistische visie op de aanpak van hemelwater te geven.


Bijzonder is dat
Aquafin niet alleen kijkt naar oplossingen voor wateroverlast, maar dat het uitzoomt naar alle aspecten die gelinkt zijn aan de klimaatverandering. Wij willen graag zoveel mogelijk blauwgroene verbindingen creëren”, weet manager Hemelwaterplannen Toon Van Dorpe. “Water en groen verhogen de belevingswaarde voor de burger én ze helpen om bijvoorbeeld hittestress in steden tegen te gaan en om de biodiversiteit te vergroten.Met wat creativiteit kunnen kleine, lokale ingrepen zo bijdragen tot een veel groter doel. 

 
De hemelwaterplannen van Aquafin bevatten concrete maatregelen die generiek kunnen toegepast worden binnen een gemeente ofwel zeer lokaal, maar altijd op maat van de gemeente. Logisch, want de situatie is telkens anders. Zo heeft bijvoorbeeld de ene gemeente meer baat bij infiltratie van regenwater om de grondwatertafel aan te vullen, terwijl het regenwater in een andere gemeente beter kan gebufferd worden om te gebruiken in de landbouw bij droogte.


Dit artikel is verschenen in Rescape 03/2018. Lees meer van Rescape in onze bibliotheek

Deel dit artikel