Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Project

Ontwerpbureau OMGEVING wint landschapsarchitectuur wedstrijd in Vietnam

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING, partner van B-DNA 1 , heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de stad Da Nang gewonnen. De jury koos dus voor twee laureaten uit zeven weerhouden kandidaat-ontwerpteams.

Da Nang is in volle economische en stedelijke ontwikkeling, de stad wordt gekenmerkt door zijn twee kustlijnen langs de Oostzee en de Han rivier in de binnenstad. Vanuit drie ontwerpstrategieën, green corridor - green connections - green program, is een ruimtelijke visie voor de rivierdelta ontwikkeld op schaal van de stadsregio. Zo is in het centrum van de stad een parkzone van 2,2 hectaren uitgewerkt. De parkzone transformeert beide oevers tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte op maat van het snelgroeiende Da Nang.


Uitgangspunt hierbij is het herstellen van de riviernatuur waarbij de vormentaal van het park refereert naar de voormalige natuurlijke oevers. De oevers worden programmatorisch opgeladen met enerzijds watergebonden functies zoals watertaxistop, een cruiseterminal, een drijvende markt enz. en anderzijds met parkgerelateerde functies zoals sport- en speelzones. De introductie van 3.000 nieuwe bomen zorgt voor de landschappelijke samenhang op grote schaal. De inpassing van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen, waaronder één marktbrug, laat de parkzones langs beide oevers als één park functioneren zorgt voor een sterkere relatie tussen het de oostelijke en westelijke stadsdelen.


Dit masterplan moet de basis vormen om de razendsnelle ontwikkeling van de stad, in 2030 tot 1,5 miljoen inwoners, op een kwaliteitsvolle manier te kunnen opvangen. De totale aanlegkost van de strategisch gelegen parkzone is geraamd op 85 miljoen euro. De bedoeling is om het ontwerp in nauwe samenwerking met de stad de komende jaren te realiseren op terrein. Voor de uitwerking van het ontwerp kreeg OMGEVING ondersteuning van de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk – Vietnam, architectuur), NEY&partners (België – Vietnam, brugontwerp marktbrug), Boydens Engineering (België – Vietnam, duurzaamheid) en HYDROSCAN (België, waterbeheer). OMGEVING, Boydens Engineering en NEY&partners zijn partners van B-DNA (Belgian Design Nature Architecture).

Deel dit artikel