Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Project

Smart City Update: hoe burgers met data overheidsbeleid versterken

Burgers willen steeds meer zelf onderzoeken en meten. Hoe kunnen overheden daarmee rekening houden in hun beleid? Linda Carton, professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed onderzoek naar die publiek-private samenwerking inzake zelf-organiserende burger-sensornetwerken. Ze presenteert haar onderzoeksresultaten tijdens de Smart City Update op 7 maart in Rijswijk.

Carton was projectleider van het project ‘Smart Emissions’, dat in 2016 de Smart City-prijs won. Wijkgebonden werkgroepen hingen sensoren in Nijmegen op en brachten zo eigenhandig de geluids- en luchtkwaliteit in kaart. “Door deze realtime data te combineren met GIS-data (GIS staat voor geografische informatiesystemen), maakten we mappen van de stad”, legt Carton uit.

Cijfers

Zo werden buurtbewoners van het Goffertpark, die klaagden over geluidsoverlast tijdens concerten, door de cijfers gesterkt. En werd inzichtelijk dat tijdens de Nijmeegse Vierdaagse minder luchtvervuiling en ozonvorming optreedt. Zo kunnen milieukundige afwegingen daardoor worden meegenomen in het gemeentelijk beleid, gaat Carton verder: “Hoe ga je duurzaam om met natuurlijke bronnen? Door dit in kaart te brengen, kunnen duurzame governancemodellen ontwikkeld worden.”

Samenwerking

In de gemeente Nijmegen verliep de publiek-private samenwerking erg goed. Burgers vormen er inmiddels een eigen werkgroep, die meebepaalt en de sensoren verspreid door de stad ophangt. “Maar de governancemodellen verschillen per gemeente: sommigen willen alles in eigen hand houden.

Congres

En daarover wil Carton vooral de discussie aangaan tijdens de Smart City Update op 7 maart in Rijswijk: welk model werkt het best? “We moeten op zoek naar duurzame governancemodellen. Dat kan per wijk of stad verschillen. Maar de burgers moeten het initiatief nemen, anders kan je wachten tot je een ons weegt: het gaat om de toekomst van de wijk.”

 

Bent u benieuwd hoe u een duurzaam governance modellen in uw gemeente kunt implementeren? U kunt zich hier aanmelden voor de masterclass.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel