Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Product

De fietspadsteen – 'zo vlak als een biljart'

Meer en meer mensen nemen de fiets voor woon-werkverkeer of recreatieve doeleinden. Gelukkig worden fietspaden ook steeds kwaliteitsvoller. Febestral ziet het ideale fietspad als herkenbaar, comfortabel, niet onderbroken, vrijliggend en veilig. De fietspadsteen voldoet aan deze vereisten.

De fietspadsteen is een rode betonstraatsteen met een formaat van 30x15cm, zonder vellingkant en voorzien van minieme afstandsvlakken. Het formaat is zeer geschikt voor herstellingswerken. In de bebouwde kom wordt de ruimte onder fietspaden vaak gebruikt voor nutsleidingen en huisaansluitingen van riolering. Een eventuele toegankelijkheid van de ondergrond is dus van belang. In dat geval is een monoliete verharding (asfalt of ter plaatse gestort beton) minder geschikt om het pad in optimale en snelle omstandigheden terug te herstellen. Met de fietspadsteen wordt dat gemakkelijker.


In het ideale concept worden de elementen in halfsteensverband in de fietsrichting aangelegd. Door plaatsing van de stenen in de lengterichting passeert de fietser minder voegen. Die wordt hij of zij overigens nauwelijks gewaar, want de betonstraatstenen liggen zeer dicht tegen elkaar, waardoor voelbare voegen ontbreken. Het fietspad zal door de combinatie van het type steen en het legverband ook weinig lijden onder het kruisend verkeer van auto’s en vrachtauto’s bij privé-inritten en zijstraten. Het fietspad blijft dus stabiel, vlak en comfortabel of ‘zo vlak als een biljart’, zoals de campagne belooft.(LVI)
Wil u meer weten over de fietspadsteen? Ontdek er alles over tijdens de Dag van de Openbare Ruimte – Expo Brussel op 1 en 2 februari – stand 3.61, Febestral, vereniging van producenten van betonnen bestratingsproducten.

Deel dit artikel