Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Product

Hightech zand: oplossing voor Operatie Perforatie?

Na een studie van de KU Leuven kopte De Standaard: ‘Zonder betonstop wordt het zandzakjes slepen’. Blijkbaar moeten we daar rekening mee houden als we door blijven gaan de publieke ruimte te ‘ontgroenen’ en te ‘verstenen’.

Niet alleen woningbouw zorgt voor steeds meer verhard oppervlak, ook burgers kiezen graagvoor onderhoudsvrije tuinenen vervangen groen door verharding.De gevolgen zijninmiddelsmerkbaar: hogere temperaturen, slechtere luchtkwaliteit en wateroverlast.

Ongemerkt verdroogt de bodem 

Daarentegen merken we van de doorgaande verdroging van de bodem nauwelijks iets. Door overmatige verharding stroomt meer dan 50 procent van de neerslag naar de riolering of het oppervlaktewater.Kostbaar hemelwater dat direct wordt weggepompt en niet meer in de bodem terechtkomt. Om de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan hebben Aquafin en het Infopunt publieke ruimte in 2018 de Operatie Perforatie gelanceerd. Dus verharding en straatwerk eruit en beplanting, struiken en bomen erin. 

Perforeren met flowsand 

Hoe kunnen we de publieke ruimte perforeren enverdroging tegen gaan, zonder te ontharden? Aquaflow bv, bij ons bekend van de vijfhoekige Parksteen,stelde zich die vraag en heeft inmiddels een antwoord gevonden met flowsand®. Regulierbrekerzandverrijken met een hightech wateradditief met capillaire werking. Door de toevoeging zuigt het brekerzandhemelwater door de verstening heen. Het gaat om kleine volumes per uur, niet te verwarren met waterdoorlatende verhardingen die gericht zijn op grote volumes. Waarom is flowsand dan toch zo effectief? Omdat 80 tot 90 procent van het neerslagvolume, op jaarbasis gezien, juist in de kleine buien zit.

Investeringen gering 

Flowsand is uitgebreid getest. Er is berekend dat zo’n 50 procent van de jaarlijkse neerslag door de verstening wegzakt. De investeringen zijn gering omdat er maar enkele kilo’s brekerzand per vierkante meter straatwerk gebruikt worden ener geen speciale stenen of waterbuffers nodig zijn. Door de lage kosten en het enorme effect, is de stap naar grootschalige toepassing gemakkelijk gezet. Iedere eigenaar van straatwerk kan, door de stenen in te vegen met flowsand, de Operatie Perforatie een boost geven. Bovendien hoeft al het hemelwater dat door de verharding wegzakt ook niet meer gebufferd, getransporteerd, verpompt en gezuiverd te worden.  


Dit artikel is verschenen in Rescape 03/2018. Lees meer van Rescape in onze bibliotheek

Deel dit artikel

Geplaatst door

Betrokken partijen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven