Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Ruim kwart Vlaamse gemeenten nu pesticideloos

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat ruim een kwart van de Vlaamse gemeenten geen gebruik meer maken van chemische bestrijdingsmiddelen zoals pesticide. Reden hiervoor is een striktere regelgeving die in 2015 is doorgevoerd.

Al sinds 2004 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen aan het afnemen. Sinds 1 januari 2015 geldt zelfs een geheel verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Enkel onder specifieke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, wat het gebruik in sommige gemeenten verklaart.


Het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij meldt de volgende resultaten:

  • In 87 van de 308 Vlaamse gemeenten (28%)  geldt een absoluut nulgebruik
  • 90 gemeenten gebruikten minder dan 1kg werkzame stof
  • De overige 131 Vlaamse gemeenten blijven nog bestrijdingsmiddelen spuiten, maar wel 76% minder (in 2014 nog 17kg, in 2015 maar 4kg).
  • Totale pesticidegebruik van openbare besturen in 2015 bedroef 8,8 ton werkzame stof, waarvan 13% door gemeenten.

Het gaat in de meeste gevallen dat er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt door openbare besturen om herbiciden. De volledige resultaten zijn te lezen in het rapport, dat u hier kunt inzien.

Deel dit artikel