Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Werkateliers tijdens Week van de Openbare Ruimte

Tijdens de komende Week van de Openbare Ruimte worden de Werkateliers geïntroduceerd. Interactieve sessies waar de deelnemers actief aan de slag gaan met de belangrijke thema's van vandaag en morgen.

 

De Week van de Openbare Ruimte bestaat uit drie dagen met elk een eigen thema: Ruimte & Licht, Ruimte & Stad en Ruimte & Groen. Tijdens elk van deze dagen zullen drie Werkateliers worden gehouden. Geen lezingen of tientallen powerpointsheets maar zelf aan de slag om samen tot oplossingen, nieuwe inzichten en uitwisseling van ervaringen te komen.
 

Dagprogramma's

De programma’s worden samengesteld door de redactie van Acquire Publishing in nauw overleg met vertegenwoordigers vanuit overheden, adviesbureaus, onderwijsinstellingen en kennispartners. 

Elke dag biedt:

 • Een inspirerende keynote lezing
 • Negen Werkateliers over de belangrijkste thema’s van vandaag en morgen. De Werkateliers duren 75 minuten. Geen lezingen of tientallen powerpointsheets maar zelf aan de slag om samen tot oplossingen, nieuwe inzichten en uitwisseling van ervaringen te komen.
 • Volop gelegenheid tot netwerken tussen deelnemers, sponsors, sprekers en kennispartners
 • Een inspirerende locatie en goed verzorgde lunch en netwerkborrel

Ruimte & Licht (21 april)

Licht in de openbare ruimte staat volop in de belangstelling dankzij razendsnelle technologische ontwikkelingen, energie- en milieudoelstellingen, organisatorische vraagstukken, rolverdeling tussen markt en overheid, beleving van licht, invloed van de burger en talloze andere onderwerpen. bouwen samen aan de toekomst. Tijdens ruimte & Licht gaan beheerders, beleidsmakers, bestuurders, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, energiebedrijven, netbeheerders en toeleveranciers met elkaar in gesprek over oplossingen van vandaag en morgen, wisselen ervaringen en visies uit en bespreken de toekomst.

Het programma is te vatten onder het thema ‘Visie, vak en functie’. We zoomen in op toekomst, bespreken ontwikkelen in het vakgebied en gaan samen met de deelnemers op zoek naar de consequenties het voor organisaties en OVL-professionals zal hebben.

De onderwerpen die tijdens de dag onder meer aan bod komen zijn:

 • Licht als drager van de openbare ruimte, gezien vanuit het perspectief van stedebouwkundigen en landschapsarchitecten
 • Lichtbelevingsonderzoek in de praktijk.
 • Asset Management : buzzword of blijvertje?
 • De OVL-professional van de toekomst, wie pakt welke rol?
 • Welk led-armatuur ga ik toepassen en welke randvoorwaarden, uitgangspunten als prijs en vormgeving, garantiebepalingen en meer
 • Data van uw areaal verzamelen, interpreteren, sturen
 • Participatie in OVL-praktijk
 • MVO levert meer op dan u denkt én u kunt er morgen meer starten
   

Ruimte & Stad

Steden maken een ingrijpende transitie door. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk met enorme opgaven. We moeten op zoek naar manieren op steden eco-efficient te maken. Hernieuwba-re energie, minder Co2 uitstoot, circulaire economie en milieuvriendelijke verkeersmanagement zijn thema’s die zich nadrukkelijk aandienen. In he t discours over de stad in de 21e eeuws wint het begrip smart city snel terrein. Via big data zal de stedelijke dynamiek worden beheerd en krijgen bewoners verfijnde diensten aangeboden die het comfort van het stadsleven verhogen. Andere thema’s waar steden mee geconfronteerd worden - al dan niet in samenhang met big data – zijn velerlei, zoals me-tabolisme van de stad, burgerparticipatie - en dat laatst op alle niveaus, van het bouwen van wonin-gen en publiek vastgoed tot en met de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. In het kader van burgerparticipatie kan ook nog worden gewezen op de tijdelijke invulling van braakliggende ter-reinen en leegstaande gebouwen. Deze en andere opgaven zijn niet langer het domein van enkele idealisten; in de 21e eeuw zijn ze zo urgent dat steden die deze werkelijkheid niet onder ogen zien hun functioneren en economie op het spel zetten.

Onderwerpen die tijdens de dag in de Workshops, de Keynote of de Workshops (onder voorbehoud) aan bod komen zijn:

 • Adaptieve stad Smart City
 • Vergroening binnensteden
 • Rotterdam Cirkelstad – circulaire economie – de metabolisten
 • Gezonde Wijk voortaan in Handreiking Gezonde Gemeente
 • De Nieuwe Winkelstraat
 • Cities alive
 • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 • Brand activation: commercie die de stad beter maakt
 • Wat maakt het leuk om in de stad te wonen?
 • Scenariospel: De stad die je wilt zijn
   

Ruimte & Groen

Onderzoek laat geen twijfel bestaan over de waarde van groen in de openbare ruimte. Groen maakt gezonder, aantrekkelijker, waardevoller, levendiger en leefbaarder. Het is een van de belangrijkste middelen tegen de effecten van de klimaatsveranderingen in steden, en een prachtig vehicle bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken als integratie en participatie, isolatie van ouderen en obesitas bij jongeren. En toch staat de kwaliteit van het groen nog steeds onder grote financiële druk. Tijdens de dag Ruimte & Groen worden de grootse mogelijkheden van groen besproken in het licht van de huidige en toekomstige beleidsmatige uitdagingen. Win nieuwe inzichten op het gebied van participatie, kwalitatief beheer, citymarketing, ontwerp en klimaat. Ga in gesprek met diegene die op dit moment de paden voor de toekomst plattreden en laat u inspireren door prikkelende visies, stimulerend beleid,  bijzondere plannen van aanpak, bruikbaar wetenschappelijk onderzoek en bezielde projecten.  

Onderwerpen die tijdens de dag in de Workshops, de Keynote of de Workshops (onder voorbehoud)  onder meer aan bod komen zijn:

 • Stadsklimaat, microklimaat, luchtkwaliteit
 • Gezonde stad = groene stad
 • Stadslandbouw / burgerparticipatie
 • Inrichting tijdelijk groen en multifunctioneel groen
 • Vernieuwing in bestek
 • Groene schoolpleinen
 • Boomziekten en aantastingen
 • Onkruidbestrijding op verhardingen
   
Bovenstaande programma's zijn onder voorbehoud. Kijk voor het meest actuele overzicht op www.wvdor.nlDit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven