Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Nieuw digitale kaart kan nutswerken in Antwerpen voorspellen

Waterleverancier/rioolbeheerder water-link maakt samen met elektriciteits- en gasnetbeheerders Eandis en Infrax (binnenkort samen Fluvius) en kabelnetbeheerder Integan werk van het geïntegreerd nutsbeheer in Antwerpen. Ze zullen de toestand van alle ondergrondse leidingen bundelen op één digitale kaart. Op die manier krijgt het stadsbestuur een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken.

Rond 2010 werd de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne overwogen. Destijds had water-link (toen nog Antwerpse Waterwerken) geen detailgegevens over de staat van het drinkwater- en rioleringsstelsel. De vervanging van de ondergrondse infrastructuur leek niet dringend aan de orde en werd bijgevolg niet voorzien. De gevolgen daarvan zijn genoegzaam bekend: opeenvolgende breuken, plaatselijke herstellingen en finaal toch vernieuwing van meer dan zeven kilometer drinkwaterleiding. Het is geen uniek voorbeeld.

Werken voorspellen

De afgelopen jaren ontwikkelde water-link een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Eandis (dat voor energie-intercommunale IMEA werkt) en Infrax (de werkmaatschappij van Iveg) beschikken over soortgelijke datasets van de elektriciteits- en aardgasnetten. Integan beheert dan weer de gegevens van het kabelnetwerk. De data van deze bedrijven worden de komende maanden verzameld in één gezamenlijke toestandskaart. Op die manier krijgen beleidsmakers een waardevol inzicht in de toestand van alle assets van het openbaar domein. Op basis van algoritmes kan de toestandskaart bovendien voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen.

Minder hinder

Voor Antwerpen, waar een groot deel van het net decennia geleden werd aangelegd, is een dergelijk instrument bijzonder nuttig om de komende investeringen in het publiek domein efficiënt en doelmatig te plannen. Door een opeenvolging van werken op eenzelfde locatie te vermijden wordt op kosten bespaard, verlopen de werken met minder hinder voor de burger en verbetert de impact op de stedelijke mobiliteit.


De partners water-link, Eandis en Infrax zullen hun geïntegreerde toestandskaart klaar hebben tegen het einde van dit jaar, zodat de besturen van de stad en districten dit beleidsinstrument kunnen gebruiken. Ook kabelnetbeheerder Integan sluit aan bij het project.

Deel dit artikel