Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Wonen in de 21ste eeuw

Op 1 februari verschijnt van Peter Camp het eerste overzichtswerk van collectieve woonvormen in Nederland en België: 'Wonen in de 21ste eeuw'. Het is een raamwerk dat nieuwe trends, actuele ontwikkelingen, beschouwingen en meer dan 250 praktijkvoorbeelden van collectief wonen omvat.

Opmars collectief wonen

Onze woonwensen veranderen door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd, gewijzigde verhoudingen tussen generaties en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars. Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen en andere belanghebbenden die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen. 


Dit praktische boek richt zich vooral op de (toekomstige) gebruikers van collectieve woonvormen zoals alleen- en samenwoners die iets willen maken van zichzelf, hun woonomgeving en de wereld. Het is een boek voor bijzondere mensen die spullen delen, samen activiteiten ondernemen en creatieve oplossingen zoeken. Die zich écht willen verbinden en aan elkaar optrekken in burennetwerken, (verbouw)groepen, woongemeenschappen en zorgcollectieven. Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit België en Nederland en tal van bruikbare aanwijzingen nodigt dit boek belangstellenden uit om er meteen iets mee te doen. 


Meer informatie.

Deel dit artikel

Gerelateerd