Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Stad Hasselt ontvangt prijs voor heraanleg Kapermolenpark

De stad Hasselt heeft de Vlaamse Natuur in je Buurt-prijs 2016 gewonnen voor de heraanleg van het Kapermolenpark, mede door de co-creatieve aanpak van het populaire sportpark aan de noordoostelijke stadsrand.

Ontwerp

Het Park Kapermolen kwam voor steeds meer uitdagingen te staan, zoals het groeiende aantal bezoekers (waaronder studenten van de scholen in de buurt) en een verhoogde verkeers- en parkeerdruk. Het park moest dus grondig heringericht en uitgebreid worden. Hasselt organiseerde aanvankelijk terreinbezoeken om via een online participatieplatform ('Co-creëer Kapermolen') ideeën te verzamelen. Deze werden verwerkt in het schetsontwerp van het nieuwe Kapermolenpark, dat Hasselt via hetzelfde platform voorlegde aan de burgers van de stad voor feedback.


Kern van het ontwerp is de Demer, die als ruggengraat door het park loopt. De rivier zorgt voor een blauwgroene omgeving die de binnenstad met de stadsrand verbindt. Door nieuwe functies en wegen worden de uitdagingen van de stadsrand, zoals een een fietspad als fysieke scheiding tussen het groen en de Demer, beantwoord. De oplossingen krijgen vorm in een uitkijkpunt, zichtassen en een oeverzwaluw/ijsvogelwand annex vleermuizenkelder. 

Natuur in je Buurt

De stad Hasselt won met het ontwerp de Natuur in je Buurt-prijs 2016. Deze wordt door Het Agenschap voor Natuur en Bos uitgereikt aan vernieuwende en creatieve groenprojecten van openbare besturen. Als Vlaamse laureaat ontvangt Hasselt een subsidie van 250.000 euro. De heraanleg van het Kapermolenpark start dit jaar.

Bron: persbericht Vlaamse overheid en Stad Hasselt

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven