Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Provincie Antwerpen verlengt samenwerking met Fietsersbond

Wat in 2014 startte als een pilot om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar.

De provincie beschikt na drie jaar en 3.500 kilometer verder over gedetailleerde gegevens van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor. ''De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers'', verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Audit

''De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo’n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers”, aldus Mikaël Van Eeckhoudt, Algemeen directeur Fietsersbond.

Data

De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. 'Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets. We streven er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties', stelt de provincie in een persbericht

Deel dit artikel