Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Gentenaars nemen vaker het ov en de fiets

Het Gentse Circulatieplan werpt nog altijd zijn vruchten af. Ook uit het tweede evaluatierapport, dat onlangs is gepubliceerd, blijkt dat de stad verkeersveiliger, bereikbaarder en aangenamer is geworden.

Het Circulatieplan deed meer dan twee jaar geleden intrede in Gent, schrijft de stad op haar website. In het najaar van 2018 is een tweede meting uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de conclusies van het eerste rapport overeind zijn gebleven. Gentenaars geven aan overwegend tevreden te zijn over het Circulatieplan en zich anders te verplaatsen: inmiddels kiest 35 procent van de Gentenaars voor de fiets en 14 procent voor het openbaar vervoer als voornaamste vervoersmiddel. 


Sinds de invoering van het Circulatieplan, hebben de Gentenaars zich meteen aangepast. Opvallend is dat het fietsgebruik van en naar de binnenstad met 60 procent is gestegen. Het gebruik van de auto is gedaald tot 38%. Niet alleen particulieren, ook bedrijven hebben hun manier van verplaatsen aangepast sinds de invoering van het Circulatieplan. De mensen van buiten Gent gebruiken vier procent minder de auto en vijf procent vaker de fiets. Bij de werknemers uit Gent neemt maar 20 procent de auto, de helft gaat op de fiets en een kwart komt met het openbaar vervoer.

Leefbaarheid krijgt dikke plus

De Gentenaars geven aan vooral tevreden te zijn over de leefbaarheid. Ze zijn zelfs meer tevreden dan in 2017, toen de eerste peiling werd uitgevoerd. Er blijkt daarnaast een afname van 37 procent van gemotoriseerd verkeer te zijn. Uit de eerste evaluatie van het Circulatieplan was een daling van het aantal verkeersongevallen te ondervinden. Hoewel eerst moeilijk te achterhalen was of dit door het Circulatieplan kwam, is dat vrijwel zeker nadat bleek dat in 2018 een daling van het aantal slachtoffers van maar liefst 33 procent opgemerkt is. 

Deel dit artikel