Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Vlaanderen heeft zeer intelligent waterbeheersysteem

Een waterbeheersysteem met meer dan 1.000 sensoren, Internet of Things en geavanceerde software. Het zorgt ervoor dat Vlaanderen de beschikking heeft over een zeer intelligent waterbeheersysteem. Zowel de waterkwaliteit en -kwantiteit kan permanent en in real-time gevolgd en aangestuurd worden. Door het intelligente systeem gaat Vlaanderen de strijd aan met de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.

De Vlaamse minister-president Bourgeois stelde op dinsdag 10 juli de eerste sensor in werking in Diksmuide. Concreet biedt het waterbeheersysteem dankzij de creatie van een permanent sensorennetwerk de kans om de beschikbare waterreserves in kaart te brengen. Het netwerk heeft meer dan duizend kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen en kan continu de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater monitoren. Daardoor zullen de beschikbare waterreserves beter benut worden in relatie tot de vraag.

Inzicht krijgen in hoe nauwkeurig er gemeten wordt

Met het pilotproject en de eerste experimenten die op 10 juli zijn gestart, willen de partners inzicht krijgen in hoe nauwkeurig er gemeten kan worden, welke technische uitdagingen er liggen om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een uitgebreid netwerk te garanderen, en hoe de uitkomsten op een duidelijke manier te visualiseren en voor iedereen beschikbaar te maken. In het project werken VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa samen.

Zeven jaar onderzoek

De sensoren zijn afkomstig van imec, een innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Na ruim zeven jaar intensief onderzoek zijn ze erin geslaagd een minuscule sensor te ontwikkelen die op een oppervlakte van slechts één cm2 zowel zuurtegraad, geleiding, als de hoeveelheid van diverse opgeloste zouten en andere stoffen in het water kan meten.

Bron: Vito

Deel dit artikel