Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

App meet luchtkwaliteit zeer onnauwkeurig

De BelAir-app, een app die luchtkwaliteit op allerlei locaties kan meten, blijkt alles behalve nauwkeurig te werk te gaan. Zo stelt de app bijvoorbeeld dat de luchtkwaliteit, op een locatie vlak naast de snelweg, helemaal in orde is.

De app zou moeten weergeven hoe schoon de lucht is van de locatie waar je op dat moment bent, schrijft Knack. Vele gebruikers stellen nu dat de gegevens die de app aangeeft, vaak niet kloppen. Zo krijgen sommige mensen te zien dat de luchtkwaliteit goed of zeer goed is, terwijl ze vlak naast een drukke weg of snelweg meten.

Locatie meetstation

Dat de app de gegevens over de luchtkwaliteit niet juist meldt, zou kunnen komen doordat de app haar gegevens soms van meetstations haalt die zich zo'n tien tot vijftien kilometer verderop bevinden. Toch stelt de VMM dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met de verkeerssituatie of de uitstoot die veroorzaakt wordt door industrie. "Wel is het zo dat het theoretische model waar we deze gegevens mee meten, af en toe mankementen vertoont", aldus VMM. 


Het model waarmee de gegevens over de luchtkwaliteit gemeten wordt, blijkt sneller en vaker mankementen te vertonen rondom drukke wegen en smalle straten. Dit zou (deels) kunnen verklaren waardoor de app meer rooskleurige cijfers laat zien dan dat het in de werkelijkheid is. 

Deel dit artikel