Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Jaarlijkse OVL-monitor

OVLNL begint in 2016 met een jaarlijkse OVL-monitor. Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de ‘Facts & Figures’ van dit moment en in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting. Bestaande systematieken van kengetallen en monitoring van OVL areaal komen samen in de OVL monitor.

De jaarlijkse OVL-monitor biedt een schat aan informatie. Deze kan onder andere gebruikt worden voor het uitzetten van beleid,  strategieën en programma’s. Op de langere termijn biedt de OVL-monitor inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkeling en de factoren die hierbij een rol spelen. Zo kan er geleerd worden van ervaringen en kunnen nieuwe inzichten verkregen worden. Denk ook aan inzicht in storingen en kosten voor aan en afsluiten, schakelen en andere netbeheerder gerelateerde activiteiten. De informatie kan dan ingezet worden om de eigen processen te verbeteren en optimaliseren. Maar ook zal het worden ingezet om landelijke regelgeving beter afgestemd te krijgen op de behoefte. Ook zal het een kwaliteitsimpuls geven aan producten en diensten en innovaties bevorderen.

 

In 2016 wordt een eerste basis gelegd voor de OVL-monitor. In het najaar zal er een rapport verschijnen, gebaseerd op:


Enquête IGOV/OVLNL-leden

Er wordt een uitgebreide enquête gehouden onder overheden die lid zijn van IGOV/OVLNL. Daarbij wordt gewerkt met meerkeuzevragen, zodat invullen relatief weinig tijd kost en de drempel om mee te werken laag is.  Voor de marktpartijen is er een aparte enquête.


Aanvullende interviews

10 tot 15 personen worden benaderd met de vraag wat zij de belangrijkste ontwikkeling vinden in 2016 op het gebied van openbare verlichting. Ook wordt hen gevraagd een doorkijkje te geven naar 2017.


Kengetallen

Aanvullende informatie vanuit beschikbare, actuele kengetallen die zijn aangeleverd door gemeenten/provincies.  
 
Het is de bedoeling dat de jaarlijkse OVL-monitor de komende jaren verder wordt uitgebreid. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: 
  • (bureau)onderzoek, gericht op enkele specifieke onderwerpen
  • uitgebreidere informatie over kengetallen
  • meer/uitgebreidere interviews
  • input vanuit de kennisnetwerken van OVLNL
  • verdere integratie van monitoring systemen
  • input uit onderzoek en living labs
  • benchmarking…… 

 

Wil je meepraten en meedenken over de opzet en invulling van de OVL monitor, meld je dan aan met een mail aan info@ovlnl.nl

 

De startbijeenkomst is in Utrecht op 23 augustus om 9:00 uur. De tweede bijeenkomst is gepland op 28 oktober om 9:00 uur eveneens in Utrecht. Na deze sessies is de OVL Monitor voor 2016 definitief en start de landelijke enquête en volgen de interviews.

 

De OVL monitor komt uit in rapportvorm en wordt gepresenteerd tijdens het Ruimte en Licht Festival op 17 november in Eindhoven. Deelname aan de OVL-monitor is gratis en ook het rapport wordt gratis aangeboden via de OVLNL website.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel