Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Verkeer grote veroorzaker van astma bij kinderen

In België heeft bijna een kwart van de kinderen met astma deze longaandoening gekregen als gevolg van uitstoot door het verkeer. Hiermee staat België op de negende plaats wereldwijd.

Het onderzoek waaruit dit duidelijk is geworden (George Washington University) keek naar astmapatiënten tot 18 jaar in 194 landen in combinatie met de NO2-concentratie in deze landen. Vervolgens werd berekend in hoeveel van deze gevallen de astma kon worden toegeschreven aan de NO2-uitstoot, schrijft De Morgen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er dagelijks wereldwijd 11000 nieuwe astmapatiënten bij komen als gevolg van de uitstoot in het verkeer.

Nummer 9

Slechts acht landen wereldwijd staan nog slechter op de kaart dan België. Het gaat om onder meer Zuid-Korea, Koeweit en Qatar. Nederland doet het even slecht als België. Het gebied boven Samber en Maas vormt met de Nederlandse Randstad een hotspot voor NO2-vervuiling.

NO2 versus CO2

De laatste klimaattop in Kyoto genereerde vooral veel aandacht voor CO2-uitstoot en minder voor NO2-uitstoot. De uitstoot van CO2 heeft veel meer impact op het klimaat. Zo werd er ingezoomd op het feit dat een dieselwagen minder CO2 uitstoot dan een benzinewagen, maar wel veel meer NO2. De onderzoekers stellen dat de uitstoot van het verkeer aangepakt moet worden om zo de NO2-uitstoot drastisch te kunnen verminderen.

Aanscherpen van de normen

Daarbij bevelen ze aan dat de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie moeten worden aangescherpt, aangezien de meeste gevallen van asta toegewezen aan NO2 werden opgetekend op plaatsen waar het pollutieniveau lager is dan de advieswaarden. NO2 is gebruikt als een goede inidicator voor luchtvervuiling door verkeer. Het is goed mogelijk dat een andere component in deze luchtvervuiling de daadwerkelijke boosdoener is voor astma, maar vermoedelijk is het de cocktail aan schadelijke stoffen.

Oude cijfers

De uitstootcijfers dateren uit de jaren 2011 en 2012. De onderzoekers geven aan dat er sindsdien mogelijk een verbetering is geweest in de Europese luchtkwaliteit. In deze bijna tien jaar durende periode is namelijk een lichte daling van de NO2-concentraties opgemerkt. Dat het maar licht gedaald is heeft te maken met de Dieselgate. Hierbij hanteerden autoconstructeurs zogeheten sjoemelsoftware om de uitstootnormen te omzeilen. 

Deel dit artikel