Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

De Groentool toont waar groen het meest effect heeft

Het stadsbestuur van Antwerpen lanceerde vorig jaar in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) de Groentool. Deze informeert eenieder die bezig is met groen in de stad - zoals planners, planters, bouwers, ontwerpers en analisten - over de mogelijkheden die groenaanplantingen bieden om de leefkwaliteit van een wijk of buurt te verbeteren.

De Groentool biedt met name inzicht in de effecten van groen op de luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname. “Per wijk kunnen we met de Groentool bijvoorbeeld nagaan wat de effecten zijn van bijkomende maatregelen zoals ontharding, aanplanten van bomen, struiken, hagen of open groenvormen, groene gevels en dakoppervlaktes op de plaatselijke problemen”, zegt Iris Gommers, coördinator duurzame stad. “Wat de luchtkwaliteit betreft is het bijvoorbeeld interessant om de bomen zo dicht mogelijk bij de bron van de vervuiling te plaatsen, bijvoorbeeld bij drukke wegen. In smalle straten is het effect van bomen soms negatief, omdat de vuile lucht er niet weg kan, maar ook hier zijn oplossingen voor.”


In de groentetool zijn er in totaal 56 mogelijke maatregelen opgenomen. De tool geeft aan waar het groen het meeste effect heeft om bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om groendaken, maar ook om ontharding van oppervlakten, extra regenwaterputten of openwaterplekken om pieken in de neerslag op te vangen. “Uit de tool blijkt dat bomengroepen, zoals loofbomen, de meeste impact hebben op de biodiversiteit”, zegt Gommers. “Maar ook intensieve groendaken hebben een invloed op de leefkwaliteit. Zelfs bloemenakkers, bloemenweide of gevelgroen kunnen al een heel verschil maken. Gevelgroen – zoals wingerd en klimop – beïnvloed ook de luchtkwaliteit. We streven ook naar grotere aaneengesloten groenoppervlaktes, met een combinatie aan maatregelen. Volwassen groen heeft meer effect dan jong, nieuw groen. Quick wins zijn boomroosters vervangen door plantvakken en kiezen voor inheems groen.”

 

De stad Antwerpen gaat zelf een aantal van haar stadsgebouwen vergroenen. Dankzij de tool kunnen ze zien waar de vergroening het meest effect zal hebben. “Maar we kunnen niet alles zelf doen”, zegt Gommers. “70 procent van de vergroenbare oppervlakte in Antwerpen is immers in handen van inwoners en bedrijven. Het is dus belangrijk om hen erbij te betrekken. Met de tool kunnen we de bewustwording hierover alvast vergroten. Met Stadslab2050 experimenteerden we zo samen met bewoners en bedrijven uit Sint Andries om hun wijk klimaatrobuust te maken.” 


Dit is een verslag van de Talk 'De groene stad: groen en klimaatadaptatie' door journalist Matthias Vanheerentals.

Deel dit artikel