Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Fietsveiligheid Antwerpen blijft punt van aandacht in mobiliteitsplannen

Met drie fietsdoden in oktober 2017 was de maat vol voor de inwoners van Antwerpen. Toen Gazet van Antwerpen een oproep deed om gevaarlijke fietspunten in de stad te melden, ontving de krant een stormvloed aan reacties. Deze werden overhandigd aan schepen Koen Kennis. Hij geeft nu een stand van zaken en kondigt nieuwe maatregelen aan.

Volgens Kennis (N-VA) hebben zijn medewerkers de hele lijst doorgenomen. “Hij was vooral nuttig omdat het vooral bevestigde waar we mee bezig waren”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “We hebben uit de meldingen een top tien samengesteld. Sommige onveilige punten zijn complex en niet zo maar op te lossen.” Bekijk hier een overzicht van tien gevaarlijke fietspunten, hoe ze zijn aangepakt of wat de plannen voor de verkeerspunten zijn. 

Oranje knipperlicht

Het conflictvrij maken van kruispunten staat hoog op de prioriteitenlijst van Kennis. Maar het is veel werk, zo erkent hij. Voor de kruispunten waar het moeilijk is om ze volledig conflictvrij te maken, heeft de N-VA schepen inspiratie ongedaan in Duitsland. “In Duitsland zag ik dat autobestuurders via een oranje knipperlicht worden gewaarschuwd dat fietsers ook groen hebben. Ik wil dit nu ook in Antwerpen uitrollen. Dit kan op korte termijn.”

De kritiek die Kennis ontvangt, met name dat het fietsbeleid ondergeschikt zou zijn aan de doorstroming van de auto, wuift hij van de hand. “Ik raad sommigen aan om onze beleidsplannen eens echt te lezen.” In Antwerpen is er een consistent mobiliteitsbeleid opgezet en uitgevoerd zegt Kennis. “En aan de Royerssluis kozen we echt wel voor de fiets. Met de uitrol van zone 30 in 95 procent van de straten en de woonerven in de zestiende-eeuwse binnenstad beschermen we de zachte weggebruiker.”

Mobility as a Service

Kennis gelooft in deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS). Hij hoopt dat de komende jaren drie aanbieders van MaaS op de Antwerpse markt komen. Hij zegt te ambiëren dat klanten gebruik kunnen maken van een abonnement, in plaats van een vaste prijs per rit.

De schepen vertelt dat hij MaaS wil gaan promoten. “Bewoners die hun wagen inleveren en voor een MaaS-abonnement kiezen, krijgen voor een periode van twee jaar een ondersteuning van 240 euro per jaar. Het zal als effect hebben dat er weer een aantal wagens verdwijnt in het openbaar domein. We verplichten mensen niets, maar stimuleren ze.”

Deel dit artikel