Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Antwerpen ondersteunt duurzaam woon-werkverkeer

Voor elk bedrijf of instelling is mobiliteit van levensbelang. Reden genoeg om na te denken over de bereikbaarheid van één of meerdere van hun sites. Niet alleen voor bezoekers, toeleveringen of eigen transport, maar ook voor de eigen medewerkers. Daarbij valt op dat meer en meer werknemers bewust kiezen hoe zich naar het werk te verplaatsen. Ze zien de fiets daarin als een volwaardig vervoermiddel naast alle andere. De aanpak van de provincie Antwerpen speelt hierin vast een belangrijke rol.

Tekst: J. Philippe Cols

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) van de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen maakt op vraag van een werkgever een mobiscan. Deze studie brengt (op anonieme wijze) de woonplaats van alle werknemers ten opzichte van de werkplek in kaart en berekent voor iedere werknemer welke duurzame vervoermiddelen een alternatief kunnen bieden voor het autogebruik. Het is een heel belangrijke oefening met vaak veelzeggende resultaten en inzichten. Uit onderzoek van hr-dienstengroep Acerta uit 2016 bij een groep van 40.000 werknemers blijkt dat de helft van de betrokkenen op 10 kilometer of minder van zijn werkplaats woont. Het geeft een indicatie van het potentieel dat zich dagelijks van en naar het werk met de fiets zou kunnen verplaatsen.

Vlaamse Pendelponds

De verzamelde en verwerkte gegevens vormen de basis voor een advies op maat rond duurzaam woon-werkverkeer. De werkgever krijgt zo een goed beeld van de maatregelen die hij zelf kan nemen om het individuele autogebruik bij de eigen werknemers te verminderen. Naast de (elektrische) fiets is er ook aandacht voor bijvoorbeeld carpooling en busvervoer.

Het creëren van een overstap naar duurzame vervoerwijzen voor de dagelijkse woon-werkverplaatsingen is een noodzaak willen we het autoverkeer binnen de perken houden. Uit hetzelfde onderzoek van Acerta bleek dat 70 procent van de werknemers in 2016 met de wagen naar het werk kwam. Om die trend te doorbreken kan elk bedrijf, elke instelling een beroep doen op het Vlaamse Pendelfonds. Met subsidies ondersteunt het de concrete projecten voor duurzaam woon-werkverkeer binnen het bedrijf of de instelling. Twee cases uit de provincie Antwerpen maken duidelijk dat de sturing van woon-werkverplaatsingen voor elk bedrijf anders loopt en erg afhankelijk is van de plaatselijke situatie.

Voorbeelden uit de praktijk:
Reynaers Aluminium uit Duffel
Chemieconcern BASF uit Antwerpen

Dit artikel is verschenen in ReScape nummer 2, juni 2018.

Deel dit artikel