Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

10 procent minder Vlaamse verkeersdoden in 2017

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is in 2017 met 10 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer 2017 van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Dit is het derde jaar op rij waarin het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is gedaald.

In 2017 werden 222 verkeersdoden ter plaatse geregistreerd, tegenover 246 in 2016. Inclusief de slachtoffers die pas later aan hun verwondingen bezweken, berekende VIAS het definitieve aantal verkeersdoden (‘doden 30 dagen’) voor 2017 in Vlaanderen op ongeveer 290. In 2016 berekende ze er 320.

Doelstelling 2020

Daarmee is Vlaanderen op de goede weg om de doelstellingen van 2020 te behalen. In 2020 wil Vlaanderen maximaal 200 verkeersdoden ter plaatse per jaar halen. Om de doelstelling te behalen, zou het aantal verkeersdoden in Vlaanderen de komende jaren nog met gemiddeld 30 doden per jaar moeten dalen.

Dalende trend

De dalende trend in het aantal Vlaamse verkeersdoden is te verklaren uit het feit, dat Vlaanderen actief inzet op bewustwordingscampagnes, snelheidscontroles en het gebruik van de autogordel. Ook zet de Vlaamse overheid in op zerotolerancebeleid. 

Deel dit artikel