Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Stille dorpskern van Gestel blijft pittoresk

De dorpskern van Gestel in Berlaar is één van de meest pittoreske plekken van de provincie. Om die sfeer te versterken werden het dorpsplein en de pastorij vijf jaar geleden opgewaardeerd door de gemeente Berlaar en Kempens Landschap.

Daar blijft het echter niet bij. Beide partners willen het karakter en erfgoedwaarde van Gestel voor de komende decennia verankeren. Daarom werd een erfgoedbeheerplan opgesteld, dat recent werd goedgekeurd door het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed.

Tijd lijkt stil te staan

In het kleine dorpje Gestel lijkt het of de tijd bevroren is. De dorpskern ligt tussen twee kasteeldomeinen langs de Nete. Dit prachtige erfgoed is beschermd als dorpsgezicht en verschillende gebouwen zijn bijkomend beschermd als monument. Toch waren enkele waardevolle gebouwen en andere dorpselementen aan een opfrisbeurt toe.

 

In 2010 ging Kempens Landschap samen met de gemeente Berlaar aan de slag om de dorpskern weer wat extra cachet te geven. De opwaardering van Gestel gebeurde destijds niet onvoorbereid. Er ging heel wat studie- en denkwerk aan vooraf. Architectenbureau Bressers stelde in 2011-2012 een masterplan op voor Gestel waarin de dorpskernvernieuwing werd vastgelegd.

Erfgoedbeheerplan 

Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf zijn zegen over dit masterplan. Met de wijzigende wetgeving inzake Onroerend Erfgoed in 2015 bleek dat er voor beschermde monumenten en dorpsgezichten best een erfgoedbeheerplan werd opgemaakt. Zonder dit document kunnen gemeenten en eigenaars geen beroep meer doen op erfgoedpremies.

 

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Peter Bellens vult aan: “Kempens Landschap stelde daarom voor om het eerder al opgemaakte masterplan voor de kern van Gestel om te zetten en aan te vullen tot een erfgoedbeheerplan. De gemeente Berlaar ging hier meteen in mee. In dat beheersplan zijn onderhoudswerken opgenomen voor de kerk met kerkhof, de pastorij met tuin, het dorpsplein, de schandpaal, het gasthof den Engel, enkele oude hoeves in de kern en de groenelementen. Kortom alle ingrepen om Gestel als pareltje in eer te houden.” 

Deel dit artikel

Gerelateerd

Gerelateerde leden