Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Diest ademt weer door openlegging Demer

Het stadsbestuur van Diest startte in 2012 in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de openlegging van de Demer over een afstand van 1,5 km en dat voor het grootste deel in de binnenstad. Vier werffases verder werd het project in 2016 ingehuldigd.

“De volledige Demerbedding werd uitgegraven, en grotendeels voorzien met onder meer kaaimuren, houten vlonderpaden en groene grasbeddingen”, zegt Ivo Terrens  projectleider van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Langs het traject zijn ook zitbanken in architectonisch beton en infopanelen geplaatst. Op de bruggen werden relingen in kunstmatig verroest cortenstaal geplaatst hetgeen voor een mooie authentieke toets zorgt. Het ontdekte historisch erfgoed, zoals een paardentrap aan de Demer, werd geïntegreerd en gerestaureerd.”

 


In het begin was er wel wat weerstand bij de bevolking. “Het was cruciaal om onze inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij het project”, zegt Jan Laurys, burgemeester van Diest. “Naast de klassieke communicatiemiddelen hebben we hiertoe werfbezoeken georganiseerd voor onze inwoners. Tijdens een wandeling in de bedding kregen ze uitleg van ingenieurs. Bij ieder nieuw werfbezoek kwamen er meer stadsgenoten opdagen, werden ze enthousiaster en vergrootte het draagvlak bij de bevolking. Die werfbezoeken waren cruciaal om de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten. Bij aanvang van het project was 50 procent van de inwoners tegen en werden zware vlaggen uitgehangen. Momenteel is de weerstand bij de bevolking helemaal verdwenen en wordt de stad bovendien minder getroffen door wateroverlast.”

 

Meer informatie over de vier werffases leest u op de website van de VMM.

Dit is een verslag van de Talk 'Opengelegde Demer blaast Diest nieuw leven in' door journalist Matthias Vanheerentals. Een uitgebreider verslag van de openlegging leest u in het meest recente nummer van ReScape, te vinden in onze bibliotheek.

Deel dit artikel