Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Woonplaats bepalend voor mobiliteit

Naarmate we ouder worden, gaat de woonplaats steeds meer bepalend zijn voor de mobiliteit. Wanneer je midden in een stad of dorp woont, zijn de meeste bestemmingen gemakkelijk lopend, fietsend of met het ov te bereiken. Aan de rand van een stad of op het platteland wonen, vergroot juist het isolement.

Naarmate mensen ouder worden, gaan ze zich vaak op andere manieren, maar vooral ook minder vaak verplaatsen, schrijft VRT. Dat deze daling voorkomt bij de leeftijdsgroep tussen de 66 en 75 jaar is niet verwonderlijk, aangezien het woon- werkverkeer wegvalt. Bij de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder is de daling nog sterker, wat vooral te maken heeft met fysieke beperkingen. 


Toch blijkt, ondanks de gemiddelde daling, dat senioren die in een stad of dorpskern wonen zich duidelijk vaker verplaatsen dan ouderen die buiten de stad wonen. Hoewel we ons natuurlijk vaak verplaatsen om functionele redenen, zit aan mobiliteit ook een echte sociale kant. Bij ouderen valt dan ook op dat bij het wegvallen van functionele verplaatsing als woon- en werkverkeer, het sociale aspect van mobiliteit belangrijker wordt.

Platteland isoleert

Je gewoon verplaatsen om even buiten te zijn lijkt wellicht boeiender in een landelijk gebied. Het tegenovergestelde is het geval bij ouderen: op het platteland heb je minder kans iemand tegen te komen. Dat is de reden dat het onder senioren vaker gebeurt in de stad dan op het platteland.

Toegankelijke openbare ruimte en ov

Nu blijkt dat wonen in de stad een positief effect heeft op de mobiliteit van senioren, is het aan de overheid om met dit verplaatsingsgedrag rekening te houden. VAB stelt dat gemeenten en steden voldoende obstakelvrije voetpaden moeten aanleggen en deze beter moeten onderhouden. Het ov moet daarnaast nog toegankelijker worden om de drempel van deze dienst zo laag mogelijk te houden. 

Deel dit artikel