Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

Grootschalig verkeersonderzoek online

Op het (open) dataportaal van de overheid is het grootschalig verkeersonderzoek personenauto’s Randstad, GVO-PR 2014, beschikbaar gekomen: een dataset over mobiliteitsgedrag over rijkswegen naar en door de Randstad. Deze data is gebaseerd op grootschalig verkeersonderzoek van 1,38 miljoen passages op één dag, 736.000 personenauto's en ruim 160.000 enquêtes.

Het GVO-PR bracht zowel het gebruik als de gebruiker van het rijkswegennet in beeld. De totale dataset en presentatietool zijn online beschikbaar.

Opvallende resultaten
Enkele voorbeelden van resultaten zijn:

  • het mobiliteitsaandeel personenauto’s was 82 procent, 3 procent was afkomstig vanuit het buitenland
  • 4 van de 5 buitenlandse voertuigen komen uit Duitsland, België of Polen
  • gemiddeld zitten er 1,3 personen in een auto
  • bijna tweederde van de ritten is werkgerelateerd
  • ongeveer tweederde van de automobilisten is man
  • 57 procent van de respondenten geven aan de rit ook met een alternatief vervoermiddel te kunnen maken

 


IJking verkeersmodellen
Menno Wagenaar, onderzoeksleider namens Goudappel Coffeng, geeft aan dat dit onderzoek actuele inzichten biedt voor goede ijking van verkeersmodellen en andere voorbereidende studies naar ruimtelijk beleid, infrastructuuraanpassingen of benuttingsmaatregelen. ‘Onderzoeksinstrumenten zoals tellussen, bluetooth of GSM-data brengen feitelijke verplaatsingspatronen steeds gedetailleerder in beeld. Kentekenenquêtes zoals het GVO-PR leren ons juist de verklarende factoren: ritmotief, beschikbaarheid van alternatieven en attitudes van de weggebruiker.’

Snel inzicht in het gebruikersprofiel van een snelweg
Met de online presentatietool is het mogelijk in te zoomen op elk van de 34 telpunten. Daarmee is het GVO-PR ook een databron om snel een aantal kencijfers op te zoeken over een specifiek segment van het rijkswegennet. Hoe zit het met de intensiteit en de spreiding naar tijd en voertuigcategorie? Voor hoeveel ritten had het OV een reëel alternatief kunnen zijn naar de mening van de weggebruiker? En meer.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Gerelateerd

Gerelateerde leden