Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Nieuws

De Nol vecht tegen verdroging

Het veen in ‘de Nol’, een deelgebied van de Kalmthoutse Heide droogt uit. Daarom gaat Beheerder Natuurpunt steun van provincie Antwerpen om een kleischerm aan te leggen. Dit scherm zal water vasthouden.

Gedeputeerde Rik Röttger legt uit dat de ingreep op drie vlakken goed is: “Enerzijds is de ingreep een meerwaarde voor de natuur, specifiek voor soorten als de Heikikker, Beenbreek en Klapekster. Anderszijds zal het kleischerm 150.000 m3 water per jaar vasthouden. Ook zal het huidige veen door de ingreep niet meer oxideren waardoor 1.200 ton minder CO2 in de atmosfeer terecht zal komen.”

Hydrologisch isoleren

Het deelgebied bestaat al erg lang en in al die jaren is de grondwaterwinning sterk afgenomen. De drainagegracht zorgt voor een sterke verdroging van het gebied. Natuurpunt wil het gebied daarom hydrologisch isoleren met een kleischerm. Met een scherm van streekeigen klei kan het water vastgehouden worden. Dit komt de veen- en natuurontwikkeling, maar ook de water- en CO2-conservering ten goede. Naast de meerwaarde voor natuur zal het kleinscherm zorgen voor een gemiddelde peilverhoging van 40 centimeter.

Internationaal project

Het grootschalig veenherstel in de Nol is opgenomen in het goedgekeurde Interreg-project CANAPE. Dit project loopt van 1 juni 2016 tot 31 december 2021 en heeft als doel veen- en moerasherstel in Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Naast veenherstel worden in het project ook mogelijkheden onderzocht voor de commercialisering van veenproducten ter vervanging van niet-duurzame grondstoffen zoals turf, aardolie en hout.

Deel dit artikel

Gerelateerd

Gerelateerde leden

Gerelateerde bedrijven