Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Peter van der Knaap


`Directeur-bestuurder SWOV Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid`
 

Sinds juni 2013 geniet ik van mijn werk als directeur van SWOV, de nationale organisatie voor wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid. Daarvoor was ik directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en werkte bij het ministerie van Financiƫn en de Erasmus Universiteit Rotterdam. SWOV kende ik al, vanuit verkeersveiligheid natuurlijk, maar ook omdat er goed effectiviteitsonderzoek werd (en wordt!) gedaan. Vaak een voorbeeld voor het rijk.
Verkeer en vervoer zijn onmisbaar voor onze moderne samenleving en veiligheid is er het belangrijkste kwaliteitskenmerk van. Ongevallen voorkomen, letsel beperken en daarmee levens sparen - dat is het doel van ons werk. De komende tijd vormen stedelijke mobiliteit, ouderen in het verkeer en ITS speerpunten in ons werk. Dit naast onderzoek op het vlak van infrastructuur, gedrag, educatie en handhaving. Voor meer informatie verwijs ik graag naar www.swov.nl. U kunt mij natuurlijk altijd mailen of volgen op Twitter: @PetervderKnaap

Experts

Trending