Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Iemke Idsingh


`medeoprichter en docent`
  +31643356017

Iemke is met de Smart City Academie en i4Urban is actief in het stedelijke domein, als vervolg op een langdurige loopbaan op het snijvlak van de publieke sector en innovatieve informatievoorziening. 30+ jaren (inter)nationaal actief als technisch commercieel adviseur/marketeer/product manager. Wereldwijde verantwoordelijkheid gedragen voor de Smart City activiteiten van Oracle. Hij is een loyale, intrinsiek gemotiveerde, analytische en conceptueel sterke facilitator; legt de verbinding tussen ideeën en de dagelijkse realiteit. Laat hem zijn menselijke perspectief combineren met zijn gestructureerde benadering om zo de opgaven van de publieke sector in de samenleving te adresseren. Zijn nieuwsgierigheid, een brede interesse in meerdere disciplines èn een intuïtie voor oplossingen helpen hem creatieve en realistische antwoorden te vinden.Werk & projectervaring

  • work initiatiefnemer en docent Smart City Academie - Recent - Landelijk De Smart City Academie biedt een reeks kennis- en ervaringsmodules om op de hoogte te raken van de stand van zaken in de wereld van innovaties. Toepasbaar vanuit en in de praktijk. Bedoeld voor eenieder in het stedelijke domein die betrokken is bij de duiding, vertaling, inrichting en communicatie van wat inmiddels de “Smart City” is gaan heten. De Smart City Academie helpt professionals op het snijvlak van innovaties en de stedelijke samenleving naar het volgende niveau van (handelings-)bekwaamheid. Door ontwikkelingen te ordenen, te duiden en te plaatsen in de dagelijkse praktijk van de stad. Deelnemers ontwikkelen zich daarmee tot een beter gekwalificeerde partner in het gesprek tussen collega’s, ketenpartners, bestuurders, specialisten en leveranciers. Alles gericht op het maximaliseren van de relevantie van innovaties voor de samenleving.
  • work Adviseur Stedelijke Innovatie i4Urban - Recent - Landelijk i4Urban is de dienstverlener die (lokale) overheden ondersteunt om de strategie te baseren op de menselijke maat. With an ‘eye for urban‘ matters we are there 4u. i4Urban. Dotting the i’s. Met het oog op de stad zijn we er voor u. We zetten de puntjes op de i. We geloven dat de sterke aandacht voor het ‘Smart City’ fenomeen heeft geleid tot een overweldigende reeks oplossingen die hebben geleid tot een groot aantal misverstanden bij het gemiddelde stadsbestuur. Leveranciers, technologiebedrijven, adviseurs blijven hun aanbod opdringen aan steden die mogelijk nog niet klaar zijn om de impact van de beloftes te overzien. De missie van i4Urban is om steden te helpen de realiteit terug in de discussie te brengen. Een realiteit die een benadering vraagt waarbij de samenwerking over diensten heen centraal staat, daarbij de muren doorbreekt tussen veelal geïsoleerd opererende afdelingen. Daarom inventariseren en vergelijken we de aspiraties van steden, valideren deze met wat werkelijk bereikt is, vertalen dit in concrete behoeftes, betrekken de juiste belanghebbenden, ondersteunen mogelijke inkooptrajecten. Een gestructureerd aanbod van diensten ligt hier aan ten grondslag.

Experts

Trending