Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Herbert Korbee


`verkeerspsycholoog, jurist`
  06-54371669

Ik heb als verkeerspsycholoog zo'n 25 jaar ervaring in de wereld van verkeer en vervoer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Later heb ik een studie rechten afgerond aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie privaatrecht. In mijn scriptie heb ik mij verdiept in aansprakelijkheid van weg- en waterbeheer. En ergens tussendoor heb ik de opleiding goudsmeden gedaan aan de Zilverschool in Schoonhoven. De combinatie van deze vakken maakt dat ik een brede kijk op vraagstukken heb, mij in verschillende werkvelden snel kan inwerken en makkelijk verbanden leg. Ik begrijp als geen ander de spanning die kan bestaan tussen algemeen geldende normen en individuele waarden. Als psycholoog en jurist richt ik mij op samenwerkings- en gedragsaspecten in infrastructurele projecten en verricht ik onderzoek naar specifieke thema’s. Maar bovenal ben ik gewoon geboeid door infrastructuur en door de manier waarop mensen zich daarin bewegen.humanfactors gedragsbeinvloeding participatie aansprakelijkheid omgevingswet omgevingsmanagement verkeerspsychologie

Experts

Trending