Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Ed van Savooyen


 

Persoonsgegevens

 Naam  Van Savooyen
 Voornaam  Ed 
 Woonplaats  Den Haag
 Organisatie  Spark 
 Functie  Adviseur bereikbaarheid en parkeren
 Expertise  Fiets- en autoparkeren 
 E-mailadres edvansavooyen@spark-parkeren.nl
 Telefoonnummer  06 2246 1242
 Website  www.spark-parkeren.nlCompetenties:.


Mijn kennis en ervaring van het bereikbaarheids- en parkeervraagstuk delen met de probleemeigenaren daarvan en toepassen voor hun opgave(n). Door het belang van de (eind)gebruiker altijd voorop te stellen en de opgave transparant en begrijpelijk te maken, kan het losgeweekt worden uit zijn emotionele context en  dient de maatschappelijke meerwaarde zich aan.    Waarom Movinnio Adviseur


Movinnio is hét platform voor zowel gelijkgestemden als voor tegenstanders van het mobiliteitsgedachtegoed. Waar verbindingen kunnen worden gemaakt tussen organisaties en mensen,  tussen strategie en operatie, tussen kennishouders en kennisbehoeftigen, waar individuele ambities en goede ideeën middels de kracht van het collectief daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 


 Curriculum Vitae
Ik ben gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeervraagstukken en houdt me in dat kader bezig met  onderzoek en analyse, beleids- en strategieontwikkeling, project-, proces- en isicomanagement, financieel management en productmanagement.


 


Mijn werkzaamheden spitsen zich toe op integrale parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleedt ik vaak de rol van analist, coach of project-/procesmanager.


 


Werkervaring:


Parkeerbedrijf Gemeente Rotterdam, Twynstra Gudde, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Spark
zie ook http://www.spark-parkeren.nl/content/ed-van-savooyen


Experts

Trending