Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Zandrecycling Nederland


`Af van uw RKGV-afval? Zó hoort 't!`
zandrecycling.nl Poeldijk , Nederland

Bij Zandrecycling Nederland komt 100% van uw RKGV goed terecht. Zandrecycling Nederland is het énige bedrijf in Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het reinigen en verwerken van rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand, ofwel RKGV. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen, rioolreinigingsbedrijven en grond-, weg- en waterbouwbedrijven. RKG-slib en veegzand zijn zwaar verontreinigde materies, die onder geen beding terug mogen komen in het milieu. Sinds de invoering van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is de verwerking ervan dan ook aan zeer strenge regels gebonden. Dat vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Bij Zandrecycling Nederland worden extractieve reinigingstechnieken gecombineerd met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en een stipte naleving van de wet- en regelgeving.. Het resultaat is dat maar liefst 100% van uw RKGV goed terechtkomt. Zo wordt het overgrote deel (70 tot 85%) gerecycled tot schone (bouw)materialen voor onder andere de weg- en waterbouw. De rest bestaat uit bestanddelen die geschikt zijn voor energieopwekking (verbranding) of verdere recycling. Een minimale hoeveelheid niet-reinigbare restfractie wordt afgevoerd naar officiële stortlocaties. Met grondige reinigingstechnieken, meerdere locaties in Nederland, gekwalificeerde medewerkers en een verregaande service laat Zandrecycling Nederland elke dag weer zien hoe het kán. En hoe het hóórt. Wilt u meer weten over onze RKGV-aanpak? Of over de wet- en regelgeving omtrent verontreinigd afval? Neemt u dan gerust even contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. Of brengt u alvast een bezoek aan onze uitgebreide website. Zandrecycling Nederland biedt u: •Gecertificeerde veegvuil- en RKG-slibverwerking •Gecertificeerde transportmogelijkheden •Directe toekenning gratis afvalstroomnummer (ASN) •Landelijke dekking overslag- en verwerkingslocaties •Snelle en punctuele dienstverlening

Bedrijfsfoto's

Contactgegevens

ABC Westland 227
2685 DC
Poeldijk, Nederland
0174-243950

info@zandrecycling.nl
zandrecycling.nl