Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Artikel

Biodiversiteit boosten met inheemse planten en bloemenweides

De oppervlakte van tuinen, parken en bedrijfsterreinen in Vlaanderen is veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied.

In het versnipperde Vlaanderen vormen bedrijfsterreinen, gebouwen en openbare ruimtes een groot potentieel om groene stapstenen te ontwikkelen die de natuur kunnen herstellen of versterken. Door de natuur in onze directe leefomgeving te helpen kunnen we samen een groot verschil maken voor heel wat planten en dieren. 


Het gebruik van inheemse planten en het aanleggen van een inheemse bloemenweide
 
draagt bij aan een natuurlijkere omgeving en verhoging van de biodiversiteit. Je zorgt zo niet alleen voor meer natuur, maar je wint ook tijd en budget door het beperkte onderhoud dat nodig is. Natuur zorgt bovendien ook nog eens voor ontspanning en aantrekkingskracht voor iedere bezoeker. 


Een inheemse bloemenweide vormt een gemeenschap op zich met een grote diversiteit aan planten en dieren en heeft zo een grote ecologische waarde. 
De aanleg van een inheemse bloemenweide draagt bij tot het versterken van populaties van bijen, vlinders en andere insecten, die essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving. Een inheemse bloemenweide is onderhoudsarm en vereist geen bemesting, ten slotte zijn bloemenweides gewoon ook een lust voor het oog! 

Deel dit artikel