Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Artikel

Phytoparking zuivert afvalwater voetbalclub

In het Nederlandse plaatsje Heesch werd onlangs een zuiverende groene parkeerplaats aangelegd waar het grijze afvalwater van de lokale voetbalclub wordt gezuiverd.

De Phytoparking kadert in het Belgisch-Nederlandse Interreg project, i-Qua. De parking werd gerealiseerd door de fa. Rietland. 


“Voor lokale afvalwaterzuivering, wordt steeds vaker gekeken naar
rietvelden”, aldus Dion van Oirschot, zaakvoerder van Rietland. “Maar zeker in een stedelijke omgeving ontbreekt vaak de ruimte om deze systemen te plaatsen. Daarom ontwikkelden we een nieuw natuurlijk concept met grasdallen in plaats van riet. Op die manier kost het systeem geen ruimte meer. Eén parkeervak volstaat voor het afvalwater van 16 personen.”  

Patent 

Rietland heeft het Phytoparking systeem inmiddels gepatenteerd. “In 2018 legden we al een systeem aan bij de fa. Argex. Daar wordt het toiletwater van hun kantoor met 40 werknemers gezuiverd in twee parkeervakken”. Het systeem daar is nu al twee jaar in bedrijf en levert mooi helder water op dat ruim voldoet aan de lozingsnormen. 

Deel dit artikel