Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Artikel

Sint-Truiden, van beeldkwaliteitsplan tot inrichting

De inrichting van de binnenstedelijke ruimte in Sint-Truiden beantwoordde niet meer aan de noden van de huidige gebruiker. Het beeldkwaliteitsplan bleek een goed instrument om met de vernieuwing van het openbaar domein van start te gaan.

 In de analysefase werd al gauw duidelijk dat de sporen van de oude structuur van de stad nog wel aanwezig waren, maar dat de samenhang ervan in het stedelijk weefsel verloren ging. Zo liep de Cicindria ooit van Noord naar Zuid dwars door de oude kern en voedde de vest rond de toenmalige stad. Nu loopt de rivier onder de grond en is de oude wallenstructuur, op het stadspark na, nog amper zichtbaar. Bij toekomstige vernieuwing van het openbaar domein kan water en groen opnieuw een rol spelen, bv bij de inrichting van die plekken op en rond de oude structuren als groene ruimte. Zo ontstaat een aaneenschakeling van kleine binnenruimtes. In hun geheel vormen ze een wandeling. Voor de bewoner en in het bijzonder de kinderen zijn het ideale plekjes om te spelen of te verpozen.
 


Beeldkwaliteitsplan 
 

De commerciële as loopt van Oost naar West, van het station naar de Grote Markt. In de loop van de vorige eeuw werd hij steeds sterker. De komst van de auto ging niet ongemerkt voorbij. Almaar meer verkeer ging gebruik maken van de as dwars door het centrum naar de andere kant van de stad. Met de nieuwe inrichting van de Grote Markt wordt deze verbinding doorgeknipt. Het maakt dat heel het stadscentrum autoluw wordt en dat de ruimte in de stadskern, buiten de zaterdagmarkt en andere evenementen, nog maar deels voor parkeren voorbehouden blijft. Verder is er plek voor voetgangerscirculatie en fietsverkeer, voor eenvormige horeca-terrassen, voor verpozing, enz.

Deel dit artikel