Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Artikel

Comfort en ecologie gaan hand in hand

Ecologie staat steeds hoger op de agenda. Maar nog te vaak zien we dat die groene gedachte ten koste gaat van comfort en kostprijs. Dat is jammer, want ecologie en comfort kunnen perfect hand in hand gaan binnen een economisch verantwoorde budgettering.

GreenROAD is een gebonden drainerende halfverharding. Deze bestaat enkel uit harde natuursteengranulaten, vermengd met een uniek plantaardig bindmiddel. De drainerende functie – die gegarandeerd blijft gedurende de volledige levensduur –verzekert enerzijds elk soort gebruiker van een hoog gebruikscomfort, anderzijds de aanvulling van het grondwaterpeil i.p.v. het overbelasten van het riolennetwerk.  


Klassiek Green Road Procedé
, onze activiteit toegespitst op aanleg en onderhoud van trage wegen door toepassing van de recyclage techniek in situ. Dit resulteert in een lagere investering voor de opdrachtgever en een verlaagde transportdruk. 


Ook de techniek
Zoomrandensluit extra transport uit door organisch restmateriaal ter plaatse te verwerkenbij het weghalen van de overgroeiende bermen. De fietsers zullen u alvast dankbaar zijn.Comfort, ecologie én een economische prijs gaan wel degelijk hand in hand.


GreenRoad 
Wichelen 
+32 52 43 09 70 
www.greenroad.be


Dit artikel is verschenen in ReScape 01/2020. Lees meer van ReScape in onze bibliotheek

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Geplaatst door

Trending